ગણતંત્ર દિવસ પર યોજાનારી પરેડમાં સામેલ થવા દિલ્હી આવેલી વિદ્યાર્થિનીએ વિજય ચોક ખાતે મહિલા સુરક્ષા કર્મચારી સાથે સેલ્ફી લીધી હતી

ગણતંત્ર દિવસ પર યોજાનારી પરેડમાં સામેલ થવા દિલ્હી આવેલી વિદ્યાર્થિનીએ વિજય ચોક ખાતે મહિલા સુરક્ષા કર્મચારી સાથે સેલ્ફી લીધી હતી
ગણતંત્ર દિવસ પર યોજાનારી પરેડમાં સામેલ થવા દિલ્હી આવેલી વિદ્યાર્થિનીએ વિજય ચોક ખાતે મહિલા સુરક્ષા કર્મચારી સાથે સેલ્ફી લીધી હતી

Published on: Thu, 24 Jan 2019

© 2019 Saurashtra Trust

Developed & Maintain by Webpioneer