ગઈકાલે ચર્ચગેટ સ્ટેશન પાસે મુંબઈના ડબાવાળાઓએ મહારાષ્ટ્રના પૂરગ્રસ્તો માટે ફંડફાળો ભેગો કર્યો હતો

ગઈકાલે ચર્ચગેટ સ્ટેશન પાસે મુંબઈના ડબાવાળાઓએ મહારાષ્ટ્રના પૂરગ્રસ્તો માટે ફંડફાળો ભેગો કર્યો હતો
ગઈકાલે ચર્ચગેટ સ્ટેશન પાસે મુંબઈના ડબાવાળાઓએ મહારાષ્ટ્રના પૂરગ્રસ્તો માટે ફંડફાળો ભેગો કર્યો હતો                                                               (તસવીર: વિરલ જોષી)

Published on: Wed, 14 Aug 2019

© 2019 Saurashtra Trust

Developed & Maintain by Webpioneer