• મંગળવાર, 25 જૂન, 2024

ત્રીજી વાર રાજવીર સાથે જોડી જમાવશે આયુષી ભાવે

સ્ટાર ભારત પર શરૂ થનારી નવી સુપર નેચરલ સિરિયલ `10.29 કી આખરી દસ્તક'માં અભિનતા રાજવીર સિંહ અને આયુષી ભાવે ફરી એક વાર સાથે ક્રીન શેર કરતાં જોવા મળશે. તેઓ સતત ત્રીજી વાર અૉનક્રીન જોડી....

ઇ-પેપરના નવા શુલ્ક